• Ulga na zakup kasy fiskalnej

Jeśli kupujesz swoją pierwszą kasę fiskalną, przysługuje Ci ulga na jej zakup w wysokości 700 PLN (maksymalnie 90% wartości ceny netto, więc praktycznie jest to zawsze 700 PLN). Metoda jej uzyskania jest różna w zależności od tego, czy jesteś czynnym płatnikiem VAT, czy nie.

Czynni płatnicy VAT odliczają 700 PLN od należnego podatku VAT. Jeśli nie ma możliwości odliczenia całej kwoty w jednym okresie rozliczeniowym, można ją rozłożyć na kolejne, lub otrzymać różnicę na rachunek.

Przedsiębiorcy zwolnieni z VAT, aby uzyskać omawiany zwrot kosztów, wysyłają do Urzędu Skarbowego:

  • wniosek o zwrot kwoty wydanej na zakup kasy fiskalnej (pobierz)
  • kopię faktury za zakup kasy fiskalnej
  • potwierdzenie zapłaty całej należnej kwoty
  • raport miesięczny z kasy, potwierdzający prowadzenie na niej ewidencji

Można otrzymać ulgę na dowolną ilość kas fiskalnych, na których rozpoczniemy ewidencję sprzedaży nie później niż w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia ewidencji na pierwszej z nich.

Należy pamiętać, że ulgę trzeba zwrócić gdy:

  • nie wykonasz terminowo przeglądów technicznych kasy
  • zakończysz działalność w okresie krótszym niż 3 lata od rozpoczęcia prowadzenia ewidencji na kasie
  • przestaniesz używać kasy w okresie krótszym niż 3 lata od rozpoczęcia na niej ewidencji
  • odliczysz ulgę niezgodnie z przepisami

Źródła: